Změna je život… a život mě baví!

Více než 15 let zkušeností ze světa projektů, z toho 5 let na projektech v zahraničí a 3 roky liniového vedení.

Řízení změn a projektů to pro mě nejsou jen čísla, tabulky, priority a plány. Pro mě to jsou lidé – jejich emoce, aspirace, cíle a potřeby.

Právě emoční stránka vedení změn je podle mých zkušeností to, co často rozlišuje úspěšně dodané projekty od těch ne tak úspěšných.

Ve své práci vyznávám 3 hodnoty: 

Respekt – k člověku, týmu, firmě a kultuře – jedna z hlavních hodnot při společné práci.

Upřímnost – pojmenovávám věci tak, jak je vnímám a vyjadřuji se způsobem, který pomáhá učit se a růst.

Srozumitelnost – v jednoduchosti je krása! Hledám jednoduchá, logická a efektivní řešení. Společně s Vámi.

I cesta je cíl. Nabízím, že Vás provedu změnou, ve které se najdete. Nemusí to být nutné zlo, něco „navíc“. Přinese radost, uspokojení, seberalizaci a na jejim konci dosáhnete Vašeho cíle. Umět si lépe zorganizovat svůj čas, i své úkoly, podívat na situaci z jiného úhlu pohledu, vyzkoušet nejnovější poznatky o fungování mozku. Pokud Vám právě tato témata rezonují, jsem připravena Vás jimi provést – jako trenér, mentor nebo partner, který Vám pomůže najít nový, vhodnější způsob nebo řešení.

Spokojeně. Efektivně. Udržitelně.

Mám tři báječné děti a ještě báječnějšího manžela. Protože si život s nimi chci užívat plnými doušky, práce si beru tolik, abych se mohla plně věnovat svým klientům a zároveň jsem měla možnost věnovat se naplno i své rodině.