Trénink

Nabízím realizaci tréninku pro 8-12 účastníků. V tomto počtu má každý z účastníků dostatečný prostor proto, aby si vyzkoušel nově nabyté dovednosti a trénink byl přínosem pro všechny účastníky.

Myšlení projekťáka aneb jak prodat změnu

Po tréninku budete umět „prodat“ změnu, kterou realizujete. Každý změnu vnímá jinak a vy, jako projekťák, potřebujete porozumět tomu JAK a zapojit každého tak, aby ve změně viděl smysl. Naučíte se vytvářet inspirativní prostředí pro spolupráci.

Nástroje projekťáka aneb jak dodat změnu

Po tréninku budete vědět, jak „dodat“ změnu. Osvojíte si základní proces projektového řízení, naučíte se používat klíčové nástroje tak, aby změna, kterou dodáváte, naplnila očekávání a dodala to, co dodat má.

Forma a obsah je přizpůsoben potřebám a situaci ve vaší společnosti. Celý trénink začíná přípravným workshop, kde společně pojmenujeme výzvy, se kterými se v projektech setkáváte.

Týmový positioning aneb jak se v týmu sladit

Série týmových workshopů, ve které si účastníci společně odpoví na základní otázky: Co jako tým děláte? Proč to děláte? Kam směřujete? Jak to děláte?

Původně marketingový nástroj adaptovaný na týmovou spolupráci.

Malovaný workshop aneb jak prosadit myšlenku

Až 65% lidí se učí pomocí vizuálů. Obrázky doručí zprávu rychleji – téměř okamžitě a přináší s sebou emoce.

Jednodenní trénink, kde se naučíte:
– kreslit pomocí základních elementů
– používat veselé rámování a různé druhy písma
– využívat osvědčené tipy a triky pro vizuální facilitaci
– návod, jak připravit O.B.R.Á.Z.E.K. a zorganizovat úspěšný workshop

Facilitační dovednosti aneb jak na produktivní workshop

Dvoudenní trénink, kde se naučíte:
postavit workshop, kde se zapojí opravdu každý
– využít typologii během přípravy workshopu
řídit dynamiku skupiny
používat základní nástroje pro rozhodování, řešení problému a ideation (od nápadu až po jeho realizaci)